Bamse.jpg

Indkaldelse til generalforsamling for Svovlstikkernes medlemmer

Kære medlemmer af Svovlstikkerne

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Svovlstikkerne
Den 31. maj 2021 kl. 17.00, Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter, Alleen 44, 4736 Karrebæksminde.

 

Tilmelding til deltagelse på generalforsamlingen

Du tilmelder dig på mail formand@svovlstikkerne.dk senest den 28. maj 2021. Husk at oplys antal deltagere (dette grundet forplejning og evt. Covid-19 restriktioner).

Såfremt situationen med Covid-19 umuliggør at mødes, fremsendes der info herom til deltagerne – og ellers gerne hold øje med vores hjemmeside!

Du finder her link til fuldmagt der evt. kan benyttes, såfremt du ikke selv kan møde til generalforsamlingen.

 

Vær opmærksom på følgende:

§4, Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag bedes fremsendt på mail formand@svovlstikkerne.dk.

 

Dagsorden jvf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere og referent

3. Formandens beretning og bestyrelsens fremtidsplaner.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen forslår Per Stecher som dirigent.

 

Vedr. pkt. 5: Der skal afstemmes om vedtægtsændring der fremadrettet giver mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling, såfremt der er situationer der gør man ikke kan mødes fysisk

 

Vedr. pkt. 7: Følgende er på valg

Joakim Rex Blankschøn
Karsten Lindemann
Søren Hansson
Kim Kirsborg

 

Vedr. pkt. 8: Den nuværende revisor - Jens Rasmussen genopstiller.

Om os

Svolvstikkerne er en lille hjælpeorganisation af frivillige, som prøver at gøre julen lidt bedre.